Noutăţi legislative în contabilitatea instituţiilor publice / 3-7 septembrie 2014, Mamaia

September 3, 2014

September 7, 2014

04:53 To 04:53

Hotel Condor, Mamaia Constanta

are you going to attend Noutăţi legislative în contabilitatea instituţiilor publice / 3-7 septembrie 2014, Mamaia?
Yes, I am  No one is attending yet.

Event Description

Hotel Condor, Mamaia
3-7 septembrie 2014

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

LECTORI:

  • Petre CRIŞAN – Dir. Gen. de Metodologie Contabilă, MFP;
  • Formatori şi specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia CONTABIL, Cod COR 331302, sau EXPERT FISCAL, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

TEMATICA ABORDATĂ
1. Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul MFP nr. 556 din 8 aprilie 2014;
2. Prevederi generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice:
– Întocmirea situațiilor financiare trimestriale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative) pe parcursul anului 2014; Raportări financiare lunare în anul 2014;
– Corelaţii între formularele de situaţii financiare pe sectoare, domenii, activități; Cazuri de neaplicare a corelaţiilor; Evidenţierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei şi depunerea cu întârziere a situaţiilor financiare;
– Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; Provizioane; Operaţiuni de consolidare;
– Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare, întocmite de: ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari, instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, alte categorii;
– Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. Aspecte practice;
– IPSAS – stadiul implementării standardelor de contabilitate în România – particularități;
– Particularităţi privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile, în conformitate cu legislaţia;
– ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Acţiuni multianuale. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu clasificarea prevăzută de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010), aprobat prin Regulamentul (UE) 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
– Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
– Procesul de colectare a situaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor publice (ex: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia arieratelor) din perspectiva FOREXEBUG. Implementare, raportare, control, avantaje şi beneficii pentru instituţiile publice. Schimbări introduse prin utilizarea sistemului informatic FOREXEBUG;
– Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant

SERVICII TURISTICE: 1.870 lei/participant  (TVA inclus) serviciile turistice sunt opţionale

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator

OFERTĂ SPECIALĂ 4+1: La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire GRATUIT!

Participarea are loc în baza fişei de înscriere.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27 august 2014 (în limita locurilor disponibile)

Persoana de contact
Nadina Cojocaru: 0753.025.978

Organizers

Visited 395 times, 1 Visit today

Related Event

Cursul Intensiv de Pregătire pentru Examenul de Admitere Notariat este primul astfel de curs din ţară şi apare la iniţiativa doritorilor de a se pregăti într-un cadru organizat şi bine structurat, pentru toate probele examenului. Data exacta se va stabili ulterior.

September 28, 2016 To September 29, 2016

07:00 To 15:00

Institutul de Studii Financiare (ISF) organizează în București, în perioada 29 – 30 septembrie, cursul ”Managing Operational Risk . . . a practical approach”, trainer: George Loizou. Scopul acestui seminar este de a oferi participanților interacțiune socială, instruire solidă și un mediu stimulant ce le va permite să observe și să…

September 10, 2014

12:00 To 16:00

Evaluarea acordurilor verticale dintre producători și retaileri. Raporturile dintre producători și comercianți sunt în prezent printre cele mai frecvente raporturi comerciale, iar acestea ridică adesea probleme de concurență – mai ales în sectorul produselor alimentare – așa cum rezultă în ultimii ani și din activitatea Consiliului Concurenței și a Comisiei… Read more…

Patenting your work is a difficult task and one that’s not easy to approach if you’re lacking guidance. Because the European environment is completely different from a legal standpoint from the US one, where patenting is a very competitive ecosystem, we really believe that you’ll find this next event very… Read more…

Esti antreprenor? Esti director sau responsabil de resurse umane? Conduci o echipa? Vrei sa cunosti nivelul la care se situeaza angajatii tai? Vrei sa stii cum poti imbunatati performantele echipei pe care o conduci? Atunci acest training intensiv ti se potriveste perfect!   Inscrie-te pana pe 05.10.2015 si vei investi in acest training… Read more…