Cursuri de specializare Expert Legislația Muncii / 5-14 septembrie 2014

September 5, 2014

September 14, 2014

07:26 To 07:26

Electromagnetica Business Park, Bucuresti

are you going to attend Cursuri de specializare Expert Legislația Muncii / 5-14 septembrie 2014?
Yes, I am  No one is attending yet.

Event Description

EXPERT LEGISLATIA MUNCII

Cod COR 242220

LEX Academy – Scoala de excelenta pentru studii administrative si de legislatia muncii anunta deschiderea urmatoarelor sesiuni de cursuri de specializare in profesia de EXPERT LEGISLATIA MUNCII.

Curs de weekend: 5, 6, 7 si 13, 14 septembrie 
Curs de zi: 8, 9, 10, 11, 12 septembrie

LEX Academy – Scoala de excelenta pentru studii administrative si de legislatia muncii isipropune sa abordeze piata de formare profesionala cu un nou concept bazat pe tehnici moderne de predare şi instruire.

Cursurile organizate de LEX Academy se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, studii de caz selectate din jurisprudenta relevanta in materie si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice profesiei pentru care au optat.

Certificatele obtinute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.

LEXAcademy – Scoala de excelenta pentru studii administrative si de legislatia muncii estesingurul furnizor de formare profesionala acreditat de catre Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii.

Absolvirea acestui curs ofera posibilitatea doritorilor de a deveni membrii permanenti ai Uniunii Nationale a Expertilor in Legislatia Muncii – corpul profesional care organizeaza si reglementeaza aceasta profesie.


DURATA CURSULUI

Cursul are o durata de 40 de ore, dintre care 20 de ore pregatire teoretica si 20 de ore pregatire practica. Pregatirea are loc la sala de curs, pe parcursul a 5 zile. Pregatirea practica reprezinta exercitii practice pe marginea spetelor, sub indrumarea lectorului.


MOTIVATIE

Noua profesie “EXPERT LEGISLATIA MUNCII” are ca obiectiv principal asigurarea aplicarii corecte a prevederilor legale privind raporturile colective si individuale de munca sau serviciu, consilierea managerilor privind noile modificari si tendinte pe piata muncii, prevenirea eventualelor abuzuri ale angajatorilor asupra salariatilor precum si diminuarea muncii fara forme legale.

Noua profesie “EXPERT LEGISLATIA MUNCII”  este specifică departamentului de Resurse Umane /Relatii de munca / Evidenta muncii, având drept competen ţă principală capacitatea persoanei care îndeplineşte această activitate de a acorda consiliere angajatorilor cu privire la aplicarea prevederilor legale si contractuale a relatiilor de munca cu angajaţii . Expertul Legislatia Muncii poate profesa pentru toate categoriile de angajatori, organizatii sindicale ori patronale pe baza contractului individual de munca sau organizat independent (SC, PFA, II, AF).


LECTORI

Corneliu Bente este fondator si presedinte al Uniunii Nationale a Expertilor in LegislatiaMuncii si coordonatorul echipei care a realizat standardul ocupational al profesiei de Expert Legislatia Muncii.

Corneliu are o experienta de peste 10 ani in dreptul muncii, activează în domeniul de training şi consultanţă participând în programe de formare profesionala in resurse umane, relatii de munca si sanatate si securitate in munca. Este jurist de profesie, doctorand in dreptul muncii, si a participat la multe alte seminarii si cursuri de formare in domeniul legislatiei muncii. Corneliu a lucrat în diverse domenii de activitate, precum organizaţii non-guvernamentale, institutii de invatamant, unitati de plasare a fortei de munca, institute de cercetare si industria auto.

Invitati speciali *– participantii la cursurile noastre vor avea ocazia de a dialoga cu marimaestri ai dreptului muncii:
– prof. univ. dr. – avocat Alexandru Ticlea, cel mai influent autor de dreptul muncii dinRomania;
– Anca Mihalache, inspector de munca in cadrul Inspectiei Muncii;
– lector univ. dr. – avocat Laura Georgescu– catedra de dreptul muncii UniversitateaEcologica din Bucuresti;
– lector univ. dr. Ana Stefanescu – catedra de dreptul muncii Universitatea Dunarea de Jos din Galati.

De asemenea ar putea fi prezenti si alti practicieni cu vasta experienta in legislatia muncii. *(prezenta persoanelor  mentionate se va stabili in functie de disponibilitatea acestora.)


COMPETENTE

Programul utilizeaza tehnici moderne de predare si instruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, studii de caz si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice Expertului in Legislatia Muncii.

Competentele prioritare pentru practicarea profesiei de “EXPERT LEGISLATIA MUNCII” sunt urmatoarele:
1. Aplicarea legislatiei nationale a muncii, a legislatiei europene si internationale a muncii si securitatii sociale;
2. Elaborarea de strategii, politici si proceduri necesare aplicari legislatiei muncii si securitatii sociale;
3. Redactarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
4. Avizarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
5. Concilierea situatiilor conflictuale;
6. Cercetarea abaterilor disciplinare;
7. Acordarea de consultanta de specialitate in legislatia muncii si securitatii sociale ;
8. Reprezentarea angajatorilor in relatia cu autoritatile din domeniul muncii si securitatii sociale;


ADMITERE
Pentru inscrierea la acest curs sunt necesare, conform standardului ocupational*:
• studii superioare juridice / administratie publica absolvite cu diploma de licenta;
SAU
• studii superioare absolvite cu diploma de licenta si
• program de master / curs post-universitar in drept
SAU
• studii superioare absolvite cu diploma de licenta si
• curs de formare profesionala autorizat ANC in domeniul muncii / resurselor umane si
• 4 ani vechime in domeniul muncii / resurselor umane (departamentul de resurse umane)

*Dovada studiilor se face cu diploma de licenta/master/postuniversitar si dupa caz cu certificatul de absolvire a unui program de formare profesionala autorizat ANC


AGENDA CURSULUI
Programul utilizeaza tehnici moderne de predare si instruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, studii de caz si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice Expertului in Legislatia Muncii.

Studiile de caz sunt selectate din practica judiciara in materia litigiilor de munca. Vor fi prezentate spete relevante solutionate de catre instantele de judecata, precum si spete intalnite in practica de catre participantii la curs.

Pe parcursul cursului se vor studia urmatoarele capitole:
• Definirea conceptului de “Expert Legislatia Muncii”
• Aspecte fundamentale ale legislatiei muncii – legislatia nationala, comunitara si internationala a muncii
• Raporturi juridice individuale de munca
• Contractul individual de munca
• Timpul de munca si timpul de odihna
• Forme de salarizare
• Sanatatea si securitatea in munca
• Formarea profesionala
• Proiectarea si reproiectarea posturilor
• Evaluare profesionala
• Registrul general de evidenta a salariatilor
• Contractele colective de munca
• Dialogul social Conflictele de munca
• Raspunderea juridica


Cursurile se vor desfasura in incinta Electromagnetica Business Park, Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268.

Inscrierile se pot face online pe www.lexacademy.ro secțiunea inscrieri, pe email office@lexacademy.rooffice@unelm.ro sau la numarul de telefon 0720.548.029 – Adrian Bucur.

Organizers

Visited 489 times, 1 Visit today

Related Event

December 6, 2016 To December 7, 2016

07:00 To 15:00

Institutul de Studii Financiare organizează în perioada 07-08 decembrie cursul ”Analiză financiară și previzională”, trainer Radu Cristian Răduț. Analiza financiară și previzională oferă o imagine asupra activității prezente și viitoare a companiei, pornind de la studierea principalelor situații financiare. Obiectivul programului este de a transfera cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin… Read more…

LUPU & PARTNERSdepartamentul Cursuriorganizează Cursul Intensiv de Pregătire pentru Examenul de Admitere la Şcoala Naţională de Grefieri Acesta este primul curs de acest fel din ţară, fiind singurii care am creat acest curs pentru cei care doresc un sprijin, un ajutor în vederea pregătirii examenului de admitere la Şcoala Naţională de… Read more…

Sambata , 28 mai 2016 orele 10-13 va avea loc lansarea oficiala a monedei digitale SARCOIN in Romania la Camera de Comert si Industrie a Romaniei(CCIR Business Center) din str. Octavian Goga nr. 2, tronson II, etaj 4 , . Vor participa doi dintre fondatorii companiei Poolminers cu sediul in…

Asociația Romana de Drept Medical Sub egidaColegiului Medicilor din RomâniaUniversitatății de Medicină și Farmacie ”Gr.T. Popa” Iașiîn parteneriat cu Editura Hamangiu vă invită la CONFERINȚA MALPRAXISUL MEDICALRăspunderea civilă și penală a personalului medical IASI, 14-15 Noiembrie, 2014Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T. Popa” Iași O conferinţă interactivă adresată profesioniştilor din… Read more…

December 4, 2015 To February 6, 2016

Vrei sa intri in Barou?   Roata s-a inventat deja si exista solutii , trebuie doar sa vrei sa le vezi.