Warning: Illegal string offset 'post_content' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'post_images' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'address' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'map_view' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'st_date' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'end_date' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'st_time' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'end_time' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'event_type' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'phone' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'email' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'website' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'twitter' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'facebook' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'organizer_email' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'organizer_logo' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'organizer_address' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'organizer_website' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Warning: Illegal string offset 'organizer_mobile' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/tevolution_page_templates.php on line 124

Curs autorizat ANC – Auditor intern in sectorul public


Warning: Illegal string offset 'st_time' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 901

Warning: Illegal string offset 'end_time' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 903

Warning: Illegal string offset 'st_date' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 914

STARTING DATEJuly 28, 2016


Warning: Illegal string offset 'end_date' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 915

ENDING DATEJuly 30, 2016

TIME 07:10 - 07:10


Warning: Illegal string offset 'website' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 931

WEBSITEhttp://www.proiect-contaplus.ro


Warning: Illegal string offset 'phone' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 938

PHONE0730.102.230


Warning: Illegal string offset 'email' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 939
are you going to attend Curs autorizat ANC - Auditor intern in sectorul public ? No one is attending yet. Yes, I am

Warning: Illegal string offset 'post_images' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'address' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 465

Warning: Illegal string offset 'post_images' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 600

Event Description

Cursul “Auditor intern in sectorul public” este un curs autorizat ANC, organizat in Bucuresti de Proiect-ContaPlus, in perioada 29 – 31 iulie.

CUI SE ADRESEAZA?

Managerilor de institutii publice, responsabililor cu implementarea sistemului de control intern managerial, auditorilor interni, membrilor echipelor de gestiune a riscului, membrilor comisiei de implementare a standardelor de control intern managerial, precum si altor persoane interesate de acest domeniu.

SCOPUL CURSULUI

Diseminarea in randul participantilor a notiunilor de audit public intern, control intern managerial si guvernanta corporativa. Initierea premiselor necesare crearii unei culturi organizationale privind auditul intern, controlul si guvernanta in institutiile publice.

LECTORI INVITATI: Dragos NICULAE Specialist in control intern managerial si managementul riscului (certificare CRMA). Bogdan Marcel GINGHINA Specialist in control intern managerial si audit public intern

Care sunt subiectele abordate in cadrul cursului?

TEMATICA:

 1. AUDITUL INTERN MANAGERIAL
 1. Masurile necesare a fi dispuse de catre conducerea institutiei publice pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Se poate externaliza activitatea de elaborare si implementare a SCIM? In ce masura pot fi folositi contractori externi pentru implementarea SCIM?
 2. Ce este structura de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica – infiintare, functionare, rol, atributii, componenta, raportare. Interfata acesteia cu auditul intern si rolul auditului intern in procesul de implementare si evaluare a SCIM.
 3. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial – persoanele responsabile, metodologie de realizare, valorificarea rezultatelor, implementarea solutiilor.
 4. Modalitati practice de implementare efectiva a standardelor 1-16 prin: facilitarea intelegerii termenilor utilizati in cuprinsul OSGG 400/2015, explicarea actiunilor necesare a fi implementate pentru fiecare standard in parte, prezentarea documentelor ce trebuie sa rezulte in urma procesului de implementare a SCIM, identificarea si evitarea erorilor frecvente in cadrul procesului de implementare a SCIM.
  1. Standardul 1 – Etica si integritatea. Definirea notiunilor de misiune, viziune, valori etice si organizationale. Exemple practice. Cultura organizatiei. Codul de etica si rolul sau. Exemplu practic de cod de etica.
  2. Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini.Definirea misiunii entitatii – exemplu practic. Modalitati de elaborare a regulamentelor interne (ROF si ROI). Fisa postului – rol si functionalitate.
  3. Standardul 3 – Competenta, performanta. Definirea notiunilor de competenta si performanta. Planul individual de pregatire profesionala – training map: continut, utilizare, valorificare. 
  4. Standardul 4 – Structura organizatorica. Definirea structurii organizatorice. Ce sunt compartimentele? Intocmirea documentelor de formalizare a structurii organizatorice.
  5. Standardul 5 – Obiective. Definirea obiectivelor determinante si a celor complementare. Definirea obiectivelor generale si definirea obiectivelor specifice. Notiunea de obiective SMART.
  6. Standardul 6 – Planificarea. Definirea notiunii de planificare. Identificarea sarcinilor si a resurselor. Sarcini vs. Resurse: modalitati practice de abordare.
  7. Standardul 7 – Monitorizarea performantelor. Stabilirea de obiective SMART. Indicatori asociati obiectivelor – modalitati practice de definire. Masurarea indicatorilor si compararea lor cu o referinta definita. Tratamentul diferentelor. 
  8. Standardul 8 – Managementul riscului. Bazele managementului riscului. Intelegerea definitiei riscului, conceptelor de risc inerent, risc rezidual, apetit la risc, impact si probabilitate. Identificarea si formularea riscurilor: tehnici si abordari. Exemplu și erori posibile in formularea riscului. Etapele procesului de management al riscului. Organizarea procesului de management al riscului. Responsabilitati ale personalului in cadrul managementului riscului. Identificarea riscului. Metodologia de identificare a riscurilor. Tehnici de identificare a riscurilor. Exemple. Gruparea riscurilor pe categorii. Exemple de categorii de riscuri. Conceptul de apetit la risc. Importanta apetitului la risc. Stabilirea apetitului la risc. Analiza riscului. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc. Evaluarea riscului. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului. Erori posibile. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului. Modalitați de reducere a subiectivitatii. Consecintele materializarii riscului. Prioritizarea și reprezentarea riscurilor. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului). Tipuri de raspuns la risc. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc. Exemple. Monitorizarea procesului de management al riscului. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului. Principalele deficiențe si erori posibile in implementarea standardului 8 – managementul riscului sau a unui proces functional de management al riscului. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare. Elaborarea registrului riscului. Erori posibile.
  9. Standardul 9 – Proceduri. Definirea procedurilor scrise. Inventarul activitatilor organizatiei si identificarea activitatilor procedurabile. Caracteristicile procedurilor scrise. Gestionarea abaterilor de la procedurile scrise. 
  10. Standardul 10 – Supravegherea. Identificarea, initierea, aplicarea si dezvoltarea controalelor adecvate de supraveghere a activitatilor. Controalele de supraveghere, controalele ierarhice. Valorificarea rezultatelor.
  11. Standardul 11 – Continuitatea activitatii. Efectuarea inventarului amenintarilor cu privire la continuitatea derularii proceselor si activitatilor. Elaborarea planului de asigurare a continuitatii. Comunicarea planului catre personalul organizatiei. 
  12. Standardul 12 – Informarea si comunicarea. Definirea tipurilor de informatii si dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare. Calitatea informatiilor si comunicarea eficienta. Caracteristicile informatiei. Comunicarea interna si comunicarea extern.
  13. Standardul 13 – Gestionarea documentelor. Organizarea sistemului de inregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor. Nominalizarea compartimentului responsabil de implementarea sistemului. Securizarea documentelor si a informatiilor. Regimul documentelor clasificate. 
  14. Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara. Responsabilitatile conducatorului organizatiei si cele ale conducatorului compartimentului financiar-contabil. Elaborarea de proceduri si controale contabile documentate pentru corecta aplicare a actelor normative.
  15. Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial. Constituirea funcției de evaluare a controlului intern/managerial. Autoevaluarea SCIM. Gestionarea deficientelor si a slabiciunilor identificate. Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
  16. Standardul 16 – Auditul intern. Definirea auditului intern. Diferenta intre infiintarea unei functii de audit intern si accesul la o capacitate de audit competenta. Intelegerea conceptelor de management al riscului, control si guvernanta. Dimensionarea compartimentului de audit intern. Activitatea de audit intern si raportarile acesteia. Implementarea si urmarirea implementarii recomandarilor.
 1. AUDITUL INTERN IN SECTORUL PUBLIC
 2. Norme de calificare ale auditului public intern. Noutati legislative privind:

5.1.  Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern.

5.2.  Independenta si obiectivitatea.

5.3.  Numirea, respectiv destituirea sefului compartimentului de audit public intern.  

5.4.  Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni.

5.5.  Competenta si constiinta profesionala.

5.6.  Evaluarea calitatii activitatii de audit public intern.

5.7.  Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

 1.  Norme de functionare ale auditului public intern . Noutati legislative privind:

6.1.  Planificarea activitatii de audit public intern. Aplicatii practice.

6.2.  Gestiunea resurselor umane.

6.3.  Evaluarea procesului de guvernanta.

6.4.  Misiunea de audit intern de asigurare. Tipologie. Misiunile de audit de regularitatea. Misiunile de audit al performantei. Misiunea de audit de sistem.  

6.5. Metodologia generala de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, evaluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa de identificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern.

6.6.  Structura dosarelor de audit: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru.

6.7. Misiunea de audit intern de consiliere. Tipologie. Misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni de consiliere pentru situaţii exceptionale.

6.8.  Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate.

 1. GUVERNANTA CORPORATIVA:
 2. Conceptele guvernantei corporative, evolutia si esecurile acesteia, codurile de buna practica.
 3. Principiile  guvernantei corporative.
 4. Teoriile guvernantei corporative (GC):

                    – teoria agentului.

                    – teoria partilor interesate.              

 1. OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare.
 2. Modelul clasic al responsabilitatilor guvernantei corporative.

 

Cum te poti inscrie?

Te rugam sa ne contactezi la numarul: 0730.102.230 sau prin e-mail: office@proiect-contaplus.ro pentru a solicita formularul de inscriere. Daca ai intrebari, nu ezita sa ne contactezi!

Valoarea investitiei este de 900 lei – sunt incluse: suportul de curs si materialele auxiliare,networking, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C).

Taxa de servicii de cazare: 800 lei -optional- (include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Daca ai intrebari sau esti interesat de alte teme de training, noi iti stam la dispozitie!

Nu ezita sa ne contactezi, iti raspundem cu drag la intrebari.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/monetize/templatic-custom_fields/custom_fields_function.php on line 3815

REGISTRATION INFORMATION


Warning: Illegal string offset 'organizer_logo' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 1174

Warning: Illegal string offset 'video' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 1201

Warning: Illegal string offset 'facebook' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 1275
facebook
Warning: Illegal string offset 'twitter' in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/Nightlife/functions/custom_functions.php on line 1281
twitter

Warning: Use of undefined constant THEME_DOMAIN - assumed 'THEME_DOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/supreme/functions.php on line 1146

Warning: Use of undefined constant THEME_DOMAIN - assumed 'THEME_DOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/supreme/functions.php on line 1146

Warning: Use of undefined constant THEME_DOMAIN - assumed 'THEME_DOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dmsupers/evenimentebiz.ro/wp-content/themes/supreme/functions.php on line 1146

Related Events