Certificare Profesională: Performanța Personală 22-24 Aprilie 2015

April 22, 2015

April 24, 2015

09:00 To 17:00

București, Hotel Howard Johnson Grand Plaza

http://www.indicatorideperformanta.ro

are you going to attend Certificare Profesională: Performanța Personală 22-24 Aprilie 2015?
Yes, I am  No one is attending yet.

Event Description

 

Introducere

În prezent, importanța și beneficiile măsurării performanței în cadrul unei organizații sunt recunoscute și acceptate la scară largă. Cu toate acestea, dincolo de cadrul organizațional, principiile și instrumentele de MANAGEMENT al performanței se pot dovedi utile și pentru îmbunătățirea performanței personale, de la sănătate și condiția fizică la viața de familie, de la hobby-uri la planificarea carierei și dezvoltarea cunoștințelor.

Acest curs se constituie ca un program de formare interactiv cu o durată de două zile, care ajută participanții să înțeleagă managementul performanței personale. Cursul se axează atât pe explicarea beneficiilor măsurării performanței personale, cât și pe clarificarea procesului de măsurare a performanței personale. De asemenea, acesta se concentrează pe identificarea metodelor de creștere a performanței în afara orelor de lucru.

 

În vederea obținerii certificării, participanții trebuie să fie prezenți la ambele zile de curs și să susțină testul de certificare la finalul ultimei zile de curs.

 

 

Beneficiile participării

 • Înțelegerea importanței măsurării performanței în viața de zi cu zi;
 • Înțelegerea valorii adăugate prin stabilirea de planuri și obiective personale;
 • Identificarea de bune practici în gestionarea informației, timpului și stresului;
 • Înțelegerea importanței echilibrului dintre viața personală și cea profesională;
 • Recunoașterea competențelor de măsurarea a performanței personale într-un mod integrat și standardizat.

 

Obiective de învățare

 • Explicarea conceptelor fundamentale de management al performanței personale;
 • Utilizarea eficientă a instrumentelor de măsurare a performanței personale;
 • Stabilirea de obiective eficiente și măsurarea lor cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Utilizarea de tehnici diverse pentru gestionarea informației, timpului și stresului;
 • Dezvoltarea de diferite instrumente și tehnici de creștere a productivității și eficienței personale.

 

5 motive pentru a participa 

 • Abordare clară, standardizată și integrată a performanței personale;
 • Identificarea unui cadru care va ajuta la îmbunătățirea performanței și productivității personale;
 • Șansa de a interacționa cu alți profesioniști interesați de performanța personală;
 • Accesul la platforma indicatorideperformanta.ro și la alte resurse care vor facilita procesul de învățare continuă;
 • Recunoaștere profesională a cunoștințelor și competențelor în domeniu prin obținerea certificării oferite de către The KPI Institute.

 

Agenda

Ziua 1: Înțelegerea performanței personale

Măsurarea performanței: Din organizații la viața personală

 • Înțelegerea managementului performanței personale;
 • Relația dintre managementul și măsurarea performanței;
 • Provocări întâlnite în managementul performanței;
 • Avantajele și dezavantajele măsurării performanței personale;
 • Guvernanța vieții private prin managementul personal;
 • Ariile productivității personale.

 

Dezvoltarea planurilor de dezvoltare personală

 • Importanța planului de dezvoltare personală;
 • Analiza SWOT la nivel personal;
 • Identificarea și analiza oportunităților, luarea deciziilor;
 • Cei 5 piloni ai maturității managementului personal.

 

Stabilirea de obiective personale

 • Teoria stabilirii obiectivelor raportată la performanța individuală;
 • Etape în stabilirea obiectivelor personale;
 • Provocări în stabilirea obiectivelor;
 • Sfaturi privind stabilirea obiectivelor.

 

 

Ziua 2: Generarea de valoare prin performanța personală

Dezvoltarea de Indicatori Cheie de Performanță la nivel personal

 • Valoarea adusă de Indicatorii Cheie de Performanță la nivel personal;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru gestionarea bugetului;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru economia domestică;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru dezvoltarea personală;
 • Indicatori Cheie de Performanță pentru bunăstare: condiție fizică, sănătate, relații;
 • Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță.

 

Factori care influențează performanța personală

 • Bunăstare: Principiile modelului PERMA;
 • Teoria autodeterminării și bunăstării;
 • Inteligența socială: Maximizarea interacțiunilor sociale;
 • Exercițiu: Explorarea oportunităților de networking.

 

Echilibrul dintre viața profesională și viața personală 

 • Aplicarea principiilor LEAN în managementul performanței personale;
 • Impactul bunăstării asupra performanței profesionale;
 • Găsirea echilibrului dintre viața profesională și viața personală;
 • Exercițiu: Gestionarea informației, timpului și stresului;
 • Echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

 

Factori care facilitează performanța personală

 • Monitorizarea datelor personale: Lifelogging;
 • Gadgeturi de monitorizare a performanței personale;
 • Maximizarea valorii performanței personale.

 

Evaluare

 • Recapitulare;
 • Test de evaluare.

 

Incluziuni

 1. 1.       Materiale de curs

Participanții vor primi o copie printată și o copie electronică a suportului de curs, precum și un document cu exercițiile rezolvate pe parcursul celor două zile de curs.

 

 1. 2.       Abonament Premium

Participanții vor primi un abonament Premium pe platforma indicatorideperformanta.ro timp de 6 luni, precum și raportul „Top 10 KPIs în 2010”, respectiv, la alegere, un raport „Top 25 KPIs în 2011-2012”.

 

 1. 3.       Alte resurse

Participanții vor primi Infograficul Indicatori Cheie de Performanță dezvoltat de către The KPI Institute, care este o scurtă prezentare de bune practici în utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță. De asemenea, participanți vor primi acces la alte resurse privind managementul performanței.

 

Participanți

Persoane interesate de performanța personală

Persoanele interesate să își îmbunătățească performanța și productivitatea personală, să își stabilească direcții bine definite în viață, să cunoască metode eficiente de gestionare a informației, a timpului și a stresului, dar și profesioniștii interesați să găsească echilibrul dintre viața profesională și viața personală vor dobândi informațiile și bunele practici necesare pentru sporirea performanței personale. De asemenea, aceștia vor obține recunoaștere profesională în domeniu datorită certificatului oferit de către The KPI Institute, care atestă deținerea de cunoștințe și competențe în domeniu. Acesta este un curs interactiv, cu un număr important de exerciții, studii de caz și exemple din practică. Oportunitatea de networking și posibilitatea de a împărtăși cunoștințe și bune practici constituie o experiență de învățare unică.

 

 

Profesioniști din top/middle/lower management

Profesioniștii din top/middle/lower management și organizațiile din care aceștia provin, indiferent de aria lor de expertiză, vor descoperi în „Certificare Profesională: Performanța Personală” un curs practic și interactiv. Totodată, cursul oferă informațiile și tehnicile necesare pentru îmbunătățirea performanței și productivității la nivel personal, fapt care va avea un impact important asupra performanței participanților la nivel profesional. Prin împărtășirea de bune practici în măsurarea performanței participanții, împreună cu formatorul, pot veni cu soluții la provocările întâlnite în cadrul organizațiilor privind această nouă arie.

 

 

Specialiști în performanța personală 

Pentru specialiștii în performanța personală este important să obțină o certificare care să ateste cunoștințele și competențele pe care ei le dețin în această arie de expertiză. Nevoia pentru un grad mai mare de rigurozitate în abordarea procesului de dezvoltare a instrumentelor și tehnicilor de management al performanței personale reprezintă unul din principalele aspecte abordate în cadrul acestui curs. Această categorie de profesioniști utilizează deja anumite practici, a implementat deja anumite instrumente și procese în acest sens, însă trebuie să își dezvolte capacitatea de identificare a oportunităților de îmbunătățire a acestora. La rândul lor, experții în domeniu au nevoie de exemple de bune practici, iar cursul reprezintă o mare oportunitate de învățare atât de la formator, cât și de la ceilalți participanți interesați de performanța personală.

 

 

Experiența de învățare

Înainte de începerea cursului

Această etapă are scopul de a facilita tranziția spre cursul propriu-zis. Astfel, în această etapă, participanții parcurg următorii pași:

 • Vizualizarea webinarului „Înțelegerea performanței personale”: un scurt webinar care face o introducere în domeniul măsurării performanței personale;
 • Recomandări și planificare: un document care prezintă modalități de maximizare a experienței de învățare utilizând resursele puse la dispoziție, respectiv un plan de învățare în vederea asigurării unui program educațional eficient;
 • Evaluare înainte de curs: analiza nevoilor, scurt chestionar pentru stabilirea nivelului de cunoștințe al participanților și cunoașterea așteptărilor participanților;
 • Materiale informative:
  • Măsurarea performanței – o scurtă introducere;
  • Peter Drucker, Management Challenges for the 21st Century (capitolul „Managing oneself”);
  • Documentar: Monitor me – BBC Horizon.

 

 

Cursul propriu-zis

Cursul „Certificare Profesională: Performanța Personală” constituie un mediu de învățare interactiv, bazat pe exemple practice, în care participanții:

 • Aplică în exerciții practice conceptele învățate;
 • Analizează studii de caz și identifică soluții la provocările întâlnite;
 • Utilizarea de template-uri pe care participanții le pot utiliza apoi la monitorizarea propriei performanțe personale;
 • Împărtășirea de experiențe și bune practici în ceea ce privește performanța și productivitatea personală;
 • Autoevaluarea cunoștințelor înainte și după desfășurarea cursului.

 

 

După terminarea cursului

După terminarea cursului, participanții primesc o serie de resurse și accesul la platforme online cu scopul de a încuraja procesul de învățare continuă și împărtășirea de experiențe. Această etapă presupune:

 • Planul de acțiune – la trei zile de la terminarea cursului, participanții trebuie să transmită un plan care să cuprindă schimbările pe care aceștia intenționează să le implementeze în viața lor ca urmare a participării la acest curs;
 • Prezentare în cadrul companiei – la trei săptămâni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un documente PowerPoint care va cuprinde prezentarea principalelor concepte învățate la curs și pe care aceștia o vor susține colegilor; 
 • Prezentarea rezultatelor – la trei luni de la terminarea cursului, participanții vor transmite un document în care vor prezenta rezultatele înregistrate în urma aplicării planului de acțiune;
 • Lectură suplimentară – o listă cu resurse (cărți, articole, videoclipuri) menite să ajute participanții în procesul de învățare continuă.

 

 

Evaluare

La finalul cursului, participanții vor susține un test de evaluare a cunoștințelor care cuprinde 40 de întrebări. În vederea obținerii certificării care atestă competențele în domeniu, participanții trebuie să obțină cel puțin 30 de puncte dintr-un total de 40 de puncte.

 

 

Resurse

 • Seria de webinarii oferite de către The KPI Institute;
 • Video doodles: „KPIs, KRIs și Metrici”, „Instrumente de management al performanței”, „Înțelegerea formularului de documentare a Indicatorilor Cheie de Performanță”;
 • Raportul calitativ „Managementul Performanței în 2013”;
 • Alte resurse constând în cărți și videoclipuri relevante domeniului performanței personale.

 

Detalii curs și investiție

Dată desfășurare 22-24 aprilie 2015
Loc București, Hotel Howard Johnson Grand Plaza
Ore curs 09:00 – 17:00
Taxă participare 650 Euro + TVA
Reduceri
 • 500 Euro + TVA/ persoană – înscrierea și plata realizate cu două săptămâni înainte de curs – 8 aprilie 2015
 • 450 Euro + TVA/ persoană – înscrierea a doi sau mai mulți participanți din aceeași organizație / clienți Acumen Integrat
Data limită înscriere 15 aprilie 2015
Cazare

La curs se asigură toate materialele necesare, prânzul și pauzele de cafea, dar cazarea nu este inclusă în taxa de participare. Pentru tarife preferențiale la cazare, vă rugăm să ne contactați.

Persoana de contact Anca Andrieș | Coordonator Marketing și Relații Publice | Acumen Integrat 
E.: Anca.Andries@acumen.ro | T.: +40 369 801 650 | M.: +40 765 363 741

 

Modalități de înscriere

Înscrierea la curs se poate face online, via email sau prin telefon.

 
 
 

Organizers

Visited 204 times, 1 Visit today

Related Event

În perioada 12.05-15.07.2014 Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională va organizeaza un Festival Studenţesc de Antreprenoriat 2014, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ClujHub, Cluj IT, CPADDD, APM, OIPPIMM, Multifinanţare, Consorţiul de Inginerie Economică-CIER şi Primăria Cluj-Napoca, o competiţie de antreprenoriat inovativ şi social pentru studenţii din România. Scopul proiectului constă… Read more…

September 24, 2014 To September 25, 2014

PMdays este cel mai mare eveniment de project management din Romania. Conferinta se afla la a 5-a editie si va avea loc  in perioada 25-26 Septembrie, in Bucuresti  la hotel Howard Johnson. Editia de anul acesta se anunta a fi una dintre cel mai interesante de pana acum si spunem… Read more…

April 2, 2014

14:30 To 08:30

Workshop „Atrage Abundenta in viata ta” în 3 aprilie la Timişoara15.30 – 21.30 În  workshop  sunt  prezentate  tehnici  pentru anihilarea convingerilor ne-suportive (limitative) și construirea convingerilor suportive (numim asta ”curățarea subconștientului”) precum și procesul în care se folosesc aceste tehnici. Pentru  a  avea  rezultatul  dorit,  orice tehnică trebuie  folosită în… Read more…

September 26, 2014

09:00 To 16:00

Descopera cea mai noua si eficienta metoda de training din lume:Improvizatia in business! Stiai ca:  • numeroase COMPANII DE TOP ignora trainingurile standard in favoarea celor bazate pe improvizatie si tehnici creative? • liderii celor mai puternice si creative companii au recunoscut nevoia de a iesi dintr-un cadru mental riguros?… Read more…

May 29, 2016 To May 30, 2016

08:00 To 16:00

Institutul de Studii Financiare organizează în perioada 30-31 mai cursul ”Subscrierea în asigurările de viață”, trainer Laura Staiu. Obiectivul cursului este de a înțelege scopul evaluării riscului în activitatea de asigurare, de a stăpâni terminologia curentă în domeniu, de a cunoaște modalitățile de selecție a riscurilor și de a dobândi competențe… Read more…