Banca Mondială și România continuă Parteneriatul pentru reformele structurale și modernizarea administrației publice Citeste mai mult: Banca Mondială și România continuă Parteneriatul pentru reformele structurale și modernizarea administrației publice

Astăzi, Guvernul României și Banca Mondială semnează un memorandum de înțelegere (MoU) pentru a se continua acordarea de servicii de asistență tehnică instituțiilor publice românești până în anul 2023, în contextul continuării reformelor structurale și creșterii eficienței administrației publice.

Banca Mondială și România continuă Parteneriatul pentru reformele structurale și modernizarea administrației publice

Salutăm sprijinul acordat României de către experții Băncii Mondiale pentru modernizarea autorităților naționale și locale astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii publice de calitate. Ca și în perioada memorandumului precedent (2012-2015), semnat cu Banca Mondială și alte instituții financiare (Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), Ministerul Fondurilor Europene va oferi direcția strategică și coordonarea activitaților din cadrul memorandumului și dorim ca experiența pe care a acumulat-o în colaborare cu toți partenerii săi să ducă la realizarea împreună a unor acțiuni concrete pentru dezvoltarea economică și socială”, a declarat Aura Răducu, ministrul fondurilor europene.

Instituțiile publice vor fi principalul beneficiar al acestor servicii de asistență care vor fi finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESIF) din cadrul perioadei de programare 2014-2020. Din 2010, aproape 20 de instituții publice au beneficiat de programul Băncii Mondiale din România prin care s-au pus bazele unei administrații publice moderne. Programul a inclus domenii precum incluziunea socială și reducerea sărăciei, agricultura, schimbările climatice, politica în domeniul concurenței, educația, integrarea romilor, transporturile și planificarea urbană. Ca urmare a succesului programelor din ultimii ani, guvernul a convenit extinderea serviciilor de asistență tehnică pentru toate fondurile europene structurale și de investiții, inclusiv Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală și Fondul European de Acvacultură, Piscicultură și Pescuit.

În cadrul memorandumului anterior (2012-2015) între România și Banca Mondială au fost încheiate  26 de acorduri de servicii finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007-2013 sau din axele de asistență tehnică ale programelor operaționale, pentru 12 instituții publice centrale din România, în valoare totală de aproximativ 31 milioane de Euro (v. Anexa).

În ultimii cinci ani, autoritățile locale și naționale, prin parteneriatul pentru servicii de asistență, au beneficiat de expertiza internațională și cunoștințele Băncii Mondiale. Acest parteneriat de succes s-a dezvoltat în mod considerabil, ca urmare, România are cel mai mare program de acest tip din cadrul Băncii cu rezultate importante în domenii cheie” a declarat Cyril Muller, Vice Președintele BM pentru Europa și Asia Centrală. ”Experiența și cunoștințele generate fac din România un model demn de urmat de către alte țări.

Un exemplu în ceea ce privește utilizarea expertizei oferite de Banca Mondială îl constituie indicatorii de performanță furnizați în cadrul Acordului de servicii“Crearea unui sistem de evaluare a performanţei funcţionarilor din administraţie care gestionează fondurile UE” încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene. Acești indicatori au stat la baza elaborării procedurii de evaluare semestrială a activităţii/ performanţelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară pentru aproximativ 2000 de funcționari publici din cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ministerului Finanțelor Publice (mai precis din Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice), organismelor intermediare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), Ministerului Energiei (ME) și Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (MCSI).