Profitabilitatea si reducerea costurilor de operare / Tehnologii inovative