FORMATOR, COR 242401, acreditat ANC

STARTING DATEJune 12, 2018

ENDING DATEJune 13, 2018

TIME 09:00 - 13:00

WEBSITEhttp://www.isfin.ro

LOCATIONStr. Popa Petre nr. 24, sector 2, București

PHONE0758491980

are you going to attend FORMATOR, COR 242401, acreditat ANC ? No one is attending yet. Yes, I am
Get Direction View Large Map

Event Description

Programul de Formator oferă posibilitatea de a dezvolta abilităţile necesare pentru realizarea şi susţinerea unor sesiuni de instruire interactive şi stimulante, aplicând tehnici de formare în funcţie de particularităţile învăţării la adulţi.

Pentru detalii suplimentare/înscrieri click aici.

Grup țintă

Persoane interesate să dobândească calitatea de formator, precum şi tehnicile de pedagogie. Programul se adresează atât persoanelor care şi-au dobândit competenţele de formator pe căi informale şi doresc să şi le verifice cât şi persoanelor care doresc să devină formatori.

Obiectivele cursului

Obiectivele programului constau în:

 • Însușirea diferitelor tehnici de formare și adaptabilitatea acestora în funcție de grupul țintă
 • Promovarea programelor de îmbunătățire a calității în domeniul formării profesionale
 • Identificarea nevoilor de formare, autorizarea dosarelor la CNFPA și promovarea programelor

Tematica

 1. Pregătirea formării
 2. Realizarea activității de formare
 3. Evaluarea participanților la formare
 4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formării
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor și a stagiilor de formare
 8. Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Trainer

Laura Elly NAGHI are o experienţă de 10 ani în domeniul pedagogic şi al instruirii profesionale, fiind implicată în proiecte de dezvoltare personală şi profesională în domeniul financiar. A susţinut ateliere/ cursuri de tehnici de Motivare, Tehnici de Comunicare, Fundamente ale asigurărilor şi Consiliere Personală pentru studenţi. Absolventă a ASE Bucureşti, specializarea Administrarea Afacerilor, Laura ocupă din 2007 poziţii de management în domeniul formării profesionale.

Durata/Perioada

12 – 13 iunie 2018, între orele 09:00 şi 13.00

Programul presupune un număr de 60 de ore astfel: 12 ore – partea teoretică și practică; 48 ore – studiu individual şi activităţi practice asistate de trainer, inclusiv elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea trainerului.

Programul se finalizează cu o examinare, test grilă scris și susținerea unui proiect. Data examinării se va stabili ulterior în funcție de disponibilitatea comisiei ANC.

Investiție

Investiţia la acest program este de 500 lei/participant+TVA şi include: suportul de curs, pauze de cafea și certificat de absolvire.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă 5% reducere pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Event Categories:

Related Events